Tendere

 

 

 Отчет о мониторинге выполнения договоров о секторальных закупках
 
 Servicii de deservire tehnică a sistemului automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii
 Achiziționarea materiale pentru obiectul investițional ” Subansamblul de evidență gaze pe str. Alexandru cel Bun 94”
 Achiziția gazelor naturale pentru consumul tehnologic și pierderi în rețelele de distribuție ale S.R.L. ”Edinet-Gaz” pentru anul gazier 2023 (01.10.2023 - 30.09.2024) / Caiet de sarcini
 Achiziționarea materiale pentru îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice
 Achiziționarea materiale de construcție pentru îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice
  Achiziționarea materiale de construcție pentru obiectul investițional ”Reconstrucția modernizarea și reparația PRG din r-nele Edineț, Briceni, Dondușeni,  Ocnița”
 Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți  /  Caiet de sarcini
 Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești  /  Caiet de sarcini
 Servicii de curățenie și întreținere a încăperilor sediilor SRL Edinet-gaz
 Reparația capitală clădirii administrative SRL Edineț-gaz  (înlocuirea ferestrelor și a sistemului de încălzire) / Caiet de sarcini
 Reconstrucția SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de închidere)  /  Caiet de sarcini
 Gazificarea caselor de locuit din s. Arionești   / Caiet de sarcini
Servicii de pază fizică a obiectivelor SRL ’’Edinet-gaz”
 Asigurarea obligatorie a unităților de transport, CASCO
 Prestarea serviciilor de monitorizare prin GPS
 План закупок товаров, работ и услуг в ООО «Единец-газ» на 2023 г
 Проведение финансового аудита годовой финансовой отчетности по ООО "Единец газ" за 2022 год в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета
 Monitorul Oficial Nr. 267-273 Секторальные закупки 
 Закон №108 о природном газе
 ЗАКОН № 74/2020 от 21.05.2020 o закупках в секторах энергетики, водных ресурсов, транспорта и почтовых услуг  
 РЕГЛАМЕНТ о процедурах закупки товаров, работ и услуг ООО «Единец-газ»
 Hotărârea Guvernului Nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică