tendere

 

 

 Servicii de curățenie și întreținere a încăperilor sediilor SRL Edinet-gaz
 Reparația capitală clădirii administrative SRL Edineț-gaz  (înlocuirea ferestrelor și a sistemului de încălzire) / Caiet de sarcini
 Reconstrucția SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de închidere)  /  Caiet de sarcini
 Gazificarea caselor de locuit din s. Arionești   / Caiet de sarcini
Servicii de pază fizică a obiectivelor SRL ’’Edinet-gaz”
 Asigurarea obligatorie a unităților de transport, CASCO
 Prestarea serviciilor de monitorizare prin GPS
 План закупок товаров, работ и услуг в ООО «Единец-газ» на 2023 г
 Проведение финансового аудита годовой финансовой отчетности по ООО "Единец газ" за 2022 год в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета
 Achiziția gazelor naturale pentru consumul tehnologic, pierderi de gaze naturale în rețelele de distribuție și necesități proprii ale SRL „Edinet-gaz” 
 Monitorul Oficial Nr. 267-273 Секторальные закупки 
 Закон №108 о природном газе
 ЗАКОН № 74/2020 от 21.05.2020 o закупках в секторах энергетики, водных ресурсов, транспорта и почтовых услуг  
 РЕГЛАМЕНТ о процедурах закупки товаров, работ и услуг ООО «Единец-газ»